Wurmova 16, 602 00 BRNO, tel. 543 422 018, 603 332 395
IČ: 68729901
Společnost není plátcem DPH.

Společnost pro podporu dobrého vína je nekomerčním sdružením zaregistrovaným v dubnu 1999 s cílem podpořit dobré vinaře a vyzvednout nadprůměrná vína z poněkud nepřehledné a kvalitativně nevyrovnané nabídky vín od zavedených podniků i menších a středních soukromých vinařských firem, které v posledních letech začaly svou produkci láhvovat.

Ne každý má dost času, možností i peněz "prochutnat se" k opravdové kvalitě. Naše Společnost chce být pomocníkem všem pravidelným i občasným konzumentům vína při hledání opravdové kvality mezi víny nabízenými na trhu. Nemáme zájem o vína, která sice vyhrávají na různých přehlídkách, ale kterých má vinař ve sklepě 50 litrů pro sebe a kamarády. Zajímají nás vína kvalitní, ale podmínkou je, že si je budete moci koupit alespoň ve vinotékách a dobře zásobených restauracích, to znamená, že musí být komerčně dostupná. Společnost uděluje spotřebitelské ocenění PERLA VINIC.

Cílovou skupinou jsou mírně nadprůměrní spotřebitelé a vína, která budou prodávána ve středních cenových relacích. Cílem ocenění je jejich lepší odbyt kvůli větší důvěře zákazníka a tím rychlejší a cílenější rozšíření mezi spotřebitele.

O toto ocenění se však může ucházet pouze ten, kdo bude schopen dodat na trh oceněné víno alespoň v množství 650 lahví.

A to je zásadní rozdíl oproti dosavadním víceméně akademickým soutěžím - reálná dostupnost oceněných vín.

Další originální znaky soutěže:

Seznam perel bude trvale zveřejněný a dostupný na internetové stránce Společnosti (www.spolvin.cz), která bude po každém kole aktualizována.